Officiell webbshop för DJO Nordic
Fri frakt vid 500 kr. Gäller enbart vid kortbetalning

Vad är stötvågsbehandling?

STÖTVÅGSBEHANDLING
Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag.  Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion.  Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och  antalet  ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

METOD
Det finns olika typer av stötvåg och de vanligaste två är:

• Fokuserad stötvåg vilket innebär hög energi koncentration som går djupt ner i vävnaden och fokuseras i en specifik punkt.
• Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Metoden som beskrivs här är rESWT (radial Extracorporeal Shockwave Therapy)  eller RPW (radial pressure wave) alltså radial tryckvågs- eller stötvågsbehandling.  Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska energin fortplantas därefter ner i vävnaden.  Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 5 cm.

HUR FUNGERAR DET?
Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen. 
Här följer några av dem:

• Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och underlättar läkningsprocessen
• Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
• Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg
• Smärtlindring genom Gate-Control teorin

BEHANDLING
Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 5-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar. Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad,  hematom och petekier . Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.


REKOMMENDERAS bl a VID:
• Plantar Fasciit
• Achillodyni
• Jumper´s knee
• Runner´s knee
• Femuropatellärt syndrom
• Trigger point behandling
• Trochanterit
• Piriformis syndrom
• Calcifierad skulder tendinit
• Frozen Shoulder
• Radial/Medial epicondylit
• Trapezius myalgi

FÖRDELAR FÖR TERAPEUTEN
Korta och säkra behandlingar med gott resultat ger nöjda patienter. En kostnadseffektiv och lönsam behandling med låga servicekostnader.

FÖRDELAR FÖR PATIENTEN
Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs. Relativt smärtfri behandling. Mycket goda läkningsresultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.

Erbjudanden
Populärt just nu!
DURA STICK PREMIUM 50x100 mm oval
DURA STICK PREMIUM 50x100 mm oval
208,00 kr
easy_cable
Kabel CEFAR EASY
144,00 kr
DURA STICK PREMIUM - för känslig hud 50x50mm
DURA STICK PREMIUM - för känslig hud 50x50mm
199,00 kr
Brands