Officiell webbshop för DJO Nordic

Snarkning

SNARKAR DU?

Praktisk kunskap om hälsosam sömn
Hälsosam sömn kännetecknas av den ständiga förändringen av de olika sömnfaserna .
Särskilt är den djupa sömnen viktig där förnyelseprocesser sker som krävs för vår fysiska och psykiska hälsa.


Sömnstörningar och sömnapné stör regenereringsprocessen vilket kan få allvarliga konsekvenser för vår hälsa och välbefinnande.

SNARKNING och dess effekterNär vi sover slappnar våra muskler av. Den övre luftvägen kan smalna av genom den mjuka vävnaden i halsen och tungan. Varje andetag gör att luftvägarna vibrerar vilket producerar en snarkning. Detta händer oftast om du sover på rygg. De som snarkar är ofta omedvetna om sin snarkning men drabbas ofta av muntorrhet, heshet eller ont i halsen. På lång sikt kan man även notera att det fysiska och psykiska välbefinnandet påverkas negativt.

Att aldrig få en god natts sömn kan leda till trötthet, nedsatt koncentrationsförmåga, nedsatt prestationsförmåga, minskad motståndskraft mot stress och irritation.

Tung snarkning kan i synnerhet associeras med allvarliga hälsoproblem. Aktuella studier tyder på att vanlig snarkning kan skada hjärtat och artärer i halsryggen och därmed öka risken för hjärtsjukdom eller stroke. Det är därför viktigt att tidigt vidta lämpliga åtgärder samt att konsultera en läkare.

SNARKNING - Ett vanligt klagomål
Även om det uppskattas att det finns över 100 miljoner personer som snarkar i Europa ägnas inte tillräckligt med uppmärksamhet åt deras hälsa och de sociala konsekvenser detta medför. 60% män och 40% kvinnor lider av snarkning och man får inte glömma att partnern ofta också påverkas i hög grad.

Snarkning är ett problem som ofta underskattas men som kan få långsiktiga fysiska och psykologiska effekter. Personen som snarkar störs i sin sömn men även partnerns sömn störs och omgivningen påverkas efter många sömnstörda nätter.

SISSEL® SILENCIUM® – kudden som ger både dig och din omgivning ökad livskvalitè! En diskret, interaktiv lösning för dig som snarkar.SISSEL® SILENCIUM minskar ditt snarkande och hjälper både dig och din partner till en god, djup och återhämtande sömn! Kudden har inbyggda mikrofoner som övervakar ljuden när du sover samt noterar huvudets position. När dessa mikrofoner uppfattar en snarkning vidgas ett antal luftkuddar, beroende av huvudets position, vilket gör att du omedvetet, utan att vakna ändrar position på huvudet. Denna förändring av huvudposition gör att distansen mellan tungan och svalget ökar vilket märkbart reducerar snarkningarna och du slipper vakna till. Eftersom kroppen främst återhämtar sig när du sover får du förbättrad sömn och bättre förutsättningar att hantera stress. När du sover bättre ökar både din prestationskapacitet och din koncentrationsförmåga.

Fördelar med SISSEL® SILENCIUM
- Minskar ditt snarkande och hjälper både dig och din partner till en god, hälsosam djup och återhämtande sömn.
- När du sover bättre ökar både din prestationskapacitet och din koncentrationsförmåga.
- Förbättrad livskvalité, även för partnern.
- Kliniskt testad vid ENT- Clinic of Mannheim Univerity samt en internationell marknadsundersökning i hemmiljö.
- Produkten är certifierad enligt 93/42/EEC (Medicinsk utrustning).
- Lätt att använda och att ta med sig.

Bättre sömn utan medicinering, invasiva metoder eller irriterande anti-snark hjälpmedel
Den interaktiva antisnark lösningen SISSEL® SILENCIUM är en unik innovation som gör nätter - och därmed livet - mer behagligt för den som snarkar och deras lidande partners.

SISSEL® SILENCIUM registrerar kontinuerligt ljud och huvudets position när du sover. När de inbyggda mikrofonerna upptäcker en snarkning, vidgas luftkuddarna, beroende på huvudets position, och flyttar försiktigt huvudet till en annan position.När man ändrar huvudets position ökar avståndet mellan tunga och svalg, luftvägarna förstoras och minskar snarkningen avsevärt . Om den första insatsen inte är tillräcklig, fortsätter SISSEL® SILENCIUM försiktigt och utan att störa den djupa sömnen att flytta huvudet lite i taget, åt höger eller vänster, uppåt eller nedåt tills snarkningen upphör eller huvudet finner det läge som minskar snarkandet till ett minimum.

Framgångsrik minskning av snarkning
Med hjälp av SISSEL® SILENCIUM minskar snarkandet avsevärt. Kudden erbjuder en enkel och effektiv lösning för en djup och återhämtande sömn - utan att medföra en ökning av uppvaknanden.

KLINISKA tester bekräftar de positiva effekterna
Klinisk studie gällande effekten på snarkande med hjälp av att en kudde ändrar huvudets position, under ledning av Dr. J.T. Maurer.
Utvärderingen av den kliniska studien genomfördes på ENT kliniken Mannheim University i slutet av 2013 / början av 2014 och visade att den aktiva förändringen av huvudets position resulterar i en signifikant minskning av snarkningar utan nedgång i respiratoriska parametrar. SISSEL® SILENCIUM anti-snark-system orsakar inte en ökning av uppvaknanden, dvs sömnen störs ej hos personen som använder SILENCIUM-kudden. Partners rapporterade också betydligt minskat snarkande med hjälp av det aktiverade systemet.

Kliniska tester LINDELBRUNN
Kliniska tester i sömnlaboratoriet på avdelningen för neurologi och neurofysiologi vid Lindenbrunn kliniken i Coppenbruegge visar att ett pneumatiskt anti-snarknings-system har en positiv effekt på patienter med mild till tung snarkning.

TESTER (fältstudie)
Ett SISSEL® SILENCIUM testprogram genomfördes i ett flertal länder under 2012. Deltagarna använde anti-snarkkudden hemma i 4 nätter. SISSEL® SILENCIUM aktiverades under 2 nätter och av-aktiverades under 2 nätter samtidigt som en speciell programvara registrerade alla snarkljud under hela perioden.
Utvärdering av datan visade en genomsnittlig minskning av snarkningarna på 70% med en maximal minskning på 95%. Alla deltagare bekräftade att de hade haft en mer behaglig och mer återhämtande sömn med minskad trötthet följande morgon under testperioden . Denna anti-snark-metod beskrivs genomgående som enkel, bekväm och icke störande.

PLANERADE STUDIER
Ett stort antal studier har visat på sambandet mellan huvudets position och andningsuppehåll under sömnen (apné). Ytterligare en studie med SISSEL® SILENCIUM och patienter med andningsuppehåll i sömnen har planerats. Användning av SISSEL® SILENCIUM har visat på positiva effekter, minskning av antalet andningsuppehåll har observerats i enstaka fall. Rådgör med din läkare om du har tecken på sömnapné (svår trötthet dagtid etc.).

 • verpackung_silencium
  4.369 kr

  SISSEL® SILENCIUM

  Anti-snark-kudde
  115.550
  SISSEL® SILENCIUM – kudden som ger både dig och din omgivning ökad livskvalitè!
  Minskar ditt s...
Erbjudanden
UTHYRNING AV TENS SMÄRTLINDRING FÖR GRAVIDA
DJO Global på YouTube
Populärt just nu!
DURA STICK PREMIUM 50x90 mm
DURA STICK PREMIUM 50x90 mm
175 kr
DURA STICK PREMIUM 50x100 mm oval
DURA STICK PREMIUM 50x100 mm oval (1 förp.)
175 kr
7444_72 dpi
Massagelotion pH 5.5 (200ml)
189 kr
Brands