Officiell webbshop för DJO Nordic

Kurser

HÄR FINNER DU VÅRT UTBUD AV KURSER UNDER 2015: 

STIMULERA DIN UTVECKLING!

 

Förutom att utveckla den senaste tekniken inom elektrisk stimulering arbetar vi även med att stimulera din nyfikenhet och ge dig nya kunskaper. Därför anordnar vi regelbundet både inspirationsdagar, workshops och teoretiska och praktiska kurser inom elektroterapi. Titta gärna igenom utbudet och se vilka du är intresserad av.

En del av våra kurser som erbjuds är internkurser vilket betyder att vi anpassar vissa delar efter er verksamhet. Vid internkurser står vi för föreläsare, kurskompendium och stimulatorer för praktisk övning under kursen. Lokal, grupprum, teknisk utrustning och förtäring ordnas av uppdragsgivaren. Vi utformar gärna skräddarsydda interna utbildningar till kunder med speciella önskemål. Kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller distriksansvarig säljare för mer information.

KURSUTBUD 2015

Anmälan skickas till Ornella Novoselec, ornella.novoselec@djoglobal.com eller 040 39 40 67

TENS-kurs, 2 dagar med HÈLÉNE HALLSTRÖM
Datum
7-8 oktober
Stockholm

Pris
3600kr/person exkl. moms

Kursen riktar sig till dig som är sjukgymnast, sjuksköterska, läkare eller naprapat. Kursen omfattar det senaste inom smärtfysiologi, smärtterminologi, behandlingsindikationer, grundläggande ellära, elektrodplaceringar, utprovningsrutiner, nya indikationsområden – allt i enlighet med vetenskaplig forskning och dokumentation. Patientrelaterade praktiska övningar ingår som ett viktigt kursmoment.

Anmäl dig genom att kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller ornella.novoselec@djoglobal.com
Glöm inte att ange fullständiga uppgifter (namn, företag, telenr, email) vid anmälan.
 

NMES-elektroterapikurs 1 dag med MATTIAS AHLSTRAND  
Inriktning ortopedi och idrottsmedicin

Avvaktar nytt datum   

Pris: 1800kr/person exkl. moms

Kursledare: Helene Garpefors, Produktspecialist/leg sjukgymnast, DJO Nordic
Mattias Ahlstrand är naprapat på Rygg och rehab, Östermalm. Hans kurs kommer att inriktas framförallt på hur naprapater jobbar med elektroterapi med innehållet NMES, cirkulationsökning och till viss del TENS. Efter den här kursdagen har du lärt dig om verkningsmekanismer vid elektroterapi/NMES och hur du behandlar olika diagnoser – allt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Du har lärt dig att hantera NMES, återhämtning- och cirkulationsökandeprogram såväl teoretiskt som praktiskt. Patientfallsrelaterad praktik ingår som ett viktigt kursmoment. Kursen riktar sig till dig som är sjukgymnast, läkare eller naprapat och arbetar med rehabilitering inom ortopedi/idrottsmedicin.

Anmäl dig genom att kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller ornella.novoselec@djoglobal.com
Glöm inte att ange fullständiga uppgifter (namn, företag, telenr, email) vid anmälan.

NMES KURS STEG II - AVANCERAD 1 dag
Datum 
8 December
Capio Artro Clinic AB
Valhallavägen 91 Hus O Plan 1
114 86 Stockholm

9 December
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö

Pris: 1800kr/person exkl. moms
Max antalet deltagare 25 personer

Föreläsare
Pascal Adam, Scientific Director DJO Global, Mouguerre France

Heiko Van Vliet, DJO Global,
International Business Development Director Athlete Direct & Clinical Support, Ecublens CH

KURSUPPLÄGG
09.00-10.00 Fysiologin vid muskelkontraktion
- Specifika egenskaper för typ l respektive typ ll-muskelfibrer
- Vad händer under immobilisering
- Olika frekvenser för att rekrytera de olika muskelfibrerna
optimalt med NMES
10.00-10.30 Fika
10.30-12.00 Protokoll
Förslag på behandlingsprotokoll för grundläggande och vanliga tillstånd:
Höft opererade/ACL opererade/Rotator Cuff suturerade
NMES för att främja läkningsprocessen :
Vad och när?
NMES från dag 1 till fullt återställd efter skada/operation: Hur använder vi
NMES I de olika faserna efter en skada/operation
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 Workshop skuldra och höft
14.30-15.00 Fika
15.00-17.00 Workshop höft, knä och ankel

Vi kommer att lägga stor vikt vid den praktiska träningen, ta med er shorts och linne.

Anmäl dig genom att kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller ornella.novoselec@djoglobal.com
Glöm inte att ange fullständiga uppgifter (namn, företag, telenr, email) vid anmälan

INSPIRATIONSDAG med fokus på STÖTVÅGSBEHANDLING med MATTIAS AHLSTRAND
Datum
3 november 09:00-16:00
MF Gruppen
Ynglingagatan 13
113 47 Stockholm

Pris 
800kr/person exkl. moms 

SYFTET MED KURSEN
• Få kunskap om teori och evidens för stötvågsbehandling
• Känna till indikationer och kontraindikationer för behandlingar
• Kunna välja rätt metod för olika problemställningar

KURSINNEHÅLL
• Metod teoretiskt
• Stötvåg ur ett vetenskapligt perspektiv
• Indikationer och kontraindikationer
• Diagnostik med stötvåg
Vi kommer att lägga stor vikt vid den praktiska träningen (ta med er shorts och linne)

Extern föreläsare: Mattias Ahlstrand, leg naprapat med specialistkompetens inom idrottsmedicin.
Mattias arbetar med skadeförebyggande träning och rehabiliteringsträning samt med akutvård inom idrotten men även mot företag, idrottsmän och privatpersoner med akutvård samt förebyggande korrektiv träning/rehabilitering.

Anmäl dig genom att kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller ornella.novoselec@djoglobal.com
Glöm inte att ange fullständiga uppgifter (namn, företag, telenr, email) vid anmälan. 

INSPIRATIONSEFTERMIDDAG STÖTVÅG & DIAGNOSTISKT ULTRALJUD
Datum
18 November Jönköping

Vi går igenom
• Vad är diagnostiskt ultraljud
• Vad kan man se och diagnosticera
• Behandlingsindikationer
• Praktik, evidens/studier

Kostnadsfri inklusive lunch. Observera att anmälan är bindande. Vid uteblivet besök/sen avbokning debiteras 195kr för lunch. Anmäl eventuella matallergier.

Anmäl dig genom att kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 eller ornella.novoselec@djoglobal.com
Glöm inte att ange fullständiga uppgifter (namn, företag, telenr, email) vid anmälan. 

INTERNKURSER

Internkurs: TENS och sårläkning, riktat mot bensår, 1 dag 

Kurs för sjuksköterskor, sjukgymnaster och läkare som arbetar med patienter med kroniska bensår. Ett multidisciplinärt arbetssätt är av stort värde för sårläkningen därför rekommenderar vi att både sjuksköterska och sjukgymnast ifrån samma arbetsplats deltar. 

Kursen lär ut de behandlingsrutiner som fastställts i Eksjö kommun där TENS är ett komplement till traditionell sårvårdsbehandling. Kursen har som syfte att ge dig nya möjligheter till effektiv behandling. Kursen omfattar allmän sårvård, TENS verkningsmekanismer, indikationer/ kontraindikationer, elektrodplaceringar, dokumentation, praktiska övningar och apparatkännedom. 

Kursen kan även arrangeras internt på er hemort - kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 för kursdatum och offert. Antal deltagare skall vara minst 15 st eller fler. 

Internkurs: TENS under graviditet, förlossning och vid menssmärtor, 1 dag 
Kursen riktar sig främst till barnmorskor och sjukgymnaster som arbetar med gravida kvinnor. För ett optimalt omhändertagande av den gravida kvinnan är ett multidisciplinärt arbetssätt av stort värde. 

Vi rekommenderar därför att både barnmorska och sjukgymnast från samma arbetsplats representeras. Kursen omfattar grundläggande smärtfysiologi, TENS verkningsmekanismer, apparatkännedom, praktiska övningar samt genomgång av TENS-behandling vid graviditetsrelaterade smärttillstånd i rygg och bäcken, vid förlossning och puerperium samt vid menssmärtor och spiralinsättningar. 

Kursen kan även arrangeras internt på er hemort - kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 för kursdatum och offert. Antal deltagare skall vara minst 15 st eller fler. 

Internkurs: TENS-behandling för sjuksköterskor, 1 dag 
Kursen omfattar smärtfysiologi, TENS verkningsmekanismer, indikationer och kontraindikationer, elektrodplaceringar, utprovningsrutiner, dokumentation, praktiska övningar och apparatkännedom. Några av de behandlingsområden som belyses är, postoperativ smärta, neurogen smärta, menssmärta, angina pectoris och illamående. 

Om önskemål finns kommer vi även att belysa nedsatt perifer cirkulation (bensår) 
Pris: Kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67! 
Kursdatum: Efter överenskommelse 

Internkurs: TENS-behandling Naprapat/Kiropraktor, 1 dag 
Kursen omfattar smärtfysiologi, TENS verkningsmekanismer, indikationer och kontraindikationer, elektrodplaceringar, utprovningsrutiner, dokumentation, praktiska övningar och apparatkännedom. Några av de behandlingsområden som belyses är, postoperativ smärta, neurogen smärta, menssmärta, angina pectoris och illamående. 

Om önskemål finns kommer vi även att belysa nedsatt perifer cirkulation (bensår) 
Kursen kan även arrangeras internt på er hemort - kontakta Ornella Novoselec på 040 39 40 67 för kursdatum och offert. Antal deltagare skall vara minst 15 st eller fler.

Erbjudanden
UTHYRNING AV TENS SMÄRTLINDRING FÖR GRAVIDA
DJO Global på YouTube
Populärt just nu!
1240_webb
CEFAR 2 kanaligt kabelset
237 kr
DURA STICK PREMIUM 50x90 mm
DURA STICK PREMIUM 50x90 mm
167 kr
1330_Blagel_Webb
CEFAR Blå-gel
57 kr
Brands